POLUGODIŠNJI FINANSIJSKI IZVJEŠTAJI ZA 2013. GODINU DOSTUPNI U BON.BA

Od 01.08.2013. g. Bon.ba baza se ažurira aktualnim polugodišnjim finansijskim izvještajima

Kroz standardizaciju i unapređenje procesa razmjene podataka ispunjavamo naš cilj, a to je da našim korisnicima obezbijedimo pravovremene i pouzdane informacije. Ažuriranje Bon.ba baze polugodišnjim finansijskim izvještajima se odvija  po obradi prikupljenih podataka u nadležnim agencijama AFIP i APIF.