Monitoring

Potrebne su Vam najsvježije informacije o promjenama unutar kompanija s kojima blisko surađujete i čije poslovanje direktno utiče na status Vaše kompanije?

Blagovremena informacija o promjenama kod Vaših poslovnih partnera može biti ključna za donošenje poslovnih odluka.

Usluga monitoringa podrazumijeva dostavljanje izvještaja o promjenama koje su vezane za kompanije koje Vi odlučite pratiti. Promjene se vežu za sve informacije s kojima raspolažemo unutar bon.ba baze.

Elementi monitoringa su:

  •  promjene statusa transakcionih računa (aktivan / blokiran)
  • otvaranje / gašenje transakcionog računa
  • promjena osnovnih podataka kompanije (naziv, adresa, šifra djelatnosti)
  • novo ovlašteno lice i ostale promjene u vlasničkoj strukturi
  • promjene nastale u finansijskim izvještajima
  • status: u stečaju ili ne

Izvještaj o promjenama u odabranim kompanijama dostavljamo Vam na e-mail adresu.

U okviru monitoringa pratimo i dostavljamo Vam informacije o novoosnovanim pravnim licima i obrtima. Podaci kojima rasplažemo za novoosnovane kompanije su: naziv, adresa sjedišta i ID broj.

Uputstvo za korisnike Bon.ba monitoring

NAPOMENA: Monitoring je u testnoj fazi i besplatan je za sve Bon.ba korisnike