Finansijski izvještaji

Bon.ba izvještaj je pregled finansijskih izvještaja pravnih lica registrovanih u Bosni i Hercegovini u formi d.o.o. i d.d./a.d.

 

Bon.ba sadrži sljedeće elemente:

  1. Bilans stanja
  2. Bilans uspjeha
  3. Finansijski pokazatelji
  4. Izvještaj o novčanim tokovima
  5. Sektorska analiza
  6. Status transakcionih računa

 

Bilansi stanja, bilansi uspjeha, te izvještaji o novčanim tokovima pravnih lica dostupni su za period od posljednje tri godine. To Vam omogućava uvid u trend pozitivnog, odnosno negativnog poslovanja Vaših kupaca i dobavljača.

Za ocjenu finansijskog stanja i uspješnosti preduzeća, potrebno je provjeriti različite aspekte finansijskog zdravlja preduzeća. Putem Bon.ba izvještaja imat ćete uvid u sljedeće finansijske pokazatelje: pokazatelji aktivnosti, profitabilnosti, solventnosti, likvidnosti i pokazatelji vezani za zaposlene.

Sektorska analiza nudi mogućnost poređenja finansijskih pokazatelja pravnih lica u odnosu na sektor u kojem ista posluju, kao i kombinovanje sektorske analize sa kriterijima geografske pripadnosti i veličine društva.

Status transakcionih računa je informacija koja se ažurira na dnevnoj bazi. Na ovaj način saznajete da li su transakcioni računi Vašeg poslovnog partnera aktivni ili blokirani i sa kojim datumom su se desile određene promjene. Dodatak Bon.ba izvještaju je izvještaj Istorijat transakcionih računa. To je detaljan pregled svih transakcionih računa pravnog lica. Pored naziva banke u kojoj je račun otvoren i broja transakcionog računa, za svaki račun prezentiran je istorijat promjena sa pripadajućim datumom.

Za samostalne poduzetnike (obrt) Bon.ba izvještaj se sastoji od osnovnih podataka (naziv, ime vlasnika, adresa, ID broj), klasifikacije djelatnosti i podataka o statusu transakcionih računa.