Pretrage

Segmentiranje tržišta je izuzetno važna stavka posmatranja tržišta u cilju pronalaženja ciljne grupe prema kojoj će se odvijati poslovne aktivnosti. Dijeljenjem tržišta na skupine klijenata koje vezuju određene zajedničke značajke, kreira se poslovna politika namijenjena pripadajućim segmentima s ciljem ostvarivanja što efikasnijih poslovnih rezultata.

Za uštedu vremena pri segmentiranju Vašeg poslovnog okruženja, kreirali smo mogućnost pretrage bon.ba baze, odnosno filtriranje podataka prema određenim kriterijima.

Primarni kriteriji pretrage:

  1. geografska pripadnost – FBiH/RS i opštine
  2. klasifikacija djelatnosti
  3. oblik organizovanja – d.d., d.o.o., obrt
  4. veličina

Sekundarni kriteriji pretrage:

  1. stavke finansijskih izvještaja – bilans stanja i uspjeha
  2. finansijski pokazatelji
  3. status transakcionih računa

Rezultati pretrage predstavljeni su kao popis kompanija sa osnovnim podacima (naziv, adresa, mjesto, poštanski broj, ID broj, šifra djelatnosti) i podacima koji su bili predmet pretrage (npr. iznos prihoda, prosječan broj zaposlenih, prosječno vrijeme isplate dobavljačima i sl.).

Po osnovu dobivenih rezultata pretrage u mogućnosti ste da kreirate vlastitu bazu potencijalnih ili postojećih klijenata, nadograđujući bazu Vašim podacima koji su relevantni za uspješno odvijanje poslovnih odnosa sa klijentima.