Vlasnička struktura

Vlasnička struktura je važan mehanizam poslovnog upravljanja i jedan od mnogih faktora konkurentnosti kompanije ili sektora.

 

Trenutno raspolažemo podacima o vlasničkoj strukturi za oko 18.500 firmi iz Federacije BiH. U narednom periodu korisnicima Bon.ba aplikacije planiramo omogućiti dostupnost podataka za firme iz Republike Srpske, kao i proširenje baze podacima za firme iz Federacije BiH. Napominjemo da će se kontinuirano pratiti promjene u vlasničkim strukturama bh. firmi i novim podacima ažurirati Bon.ba baza.

U izvještaju o vlasničkoj strukturi se nalaze informacije o:

  • osnivačima – fizičkim i pravnim licima
  • informacije o upravi (ime i prezime, položaj i ovlaštenja/ograničenja)
  • informacije o podružnicama
  • informacije o kapitalu