Znate li koliko je rastao IT sektor?

IT sektor – perspektiva za BiH?IT_sektor_Bilans_uspjeha_graf

Analiza oblasti računarskog programiranja, savjetovanje i djelatnosti u vezi s njima, prema podacima bon.baze, pokazali su da je ovo jedna od najbrže rastućih oblasti privrede u BiH sa ukupnim rastom od 72% u proteklih 5 godina. Ovaj sektor danas doprinosi sa oko 150 miliona KM ukupnom GDP-u.Operativni prihodi kompa
nija ove oblasti porasli su u odnosu na 2010. za 60%, broj zaposlenih gotovo 67% a netto dobit se utrostručila.

IT_sektor_Bilans_uspjeha

 

Agencija TEC analizirala je sve kompanije ove oblasti u oba entiteta, ukupno 423, od čega 386 malih, 28 srednjih i 9 velikih privrednih subjekata. Tako će se na spiskovima najvećih kao i brzorastućih kompanija ove oblasti, koje su pokazale napredak rastom prihoda od 201% do do 1.419%, rastu broju zaposlenih i do 583% i izvozu u iznosu od , istaknuti gotovo nepoznate ali izuzetno kvalitetne kompanije poput  NSofta iz Mostara, Kolektiva iz Sarajeva, H&H iz Tuzle, Bicoma-a iz Zenice…

Primjer TOP 5 kompanija sa rastom prihoda

 PRIHOD (uslov – kompanija imala minimalno 100.000 prihoda u 2011) 2011 2014  %
Walter IT Solutions d.o.o. 146.424 1.376.451 840%
Fitnet-Online d.o.o. Mostar 113.336 1.046.208 823%
LogIn Service d.o.o. Sarajevo 199.774 1.269.595 536%
NSoft d.o.o. Mostar 615.143 3.247.879 428%
MISTRAL TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo 295.203 1.372.974 365%

 

Potrebno je napomenuti da je uslov za izbor kompanija za analizu po ovim pokazateljima bio minimalan prihod od 1000.000 KM u 2011, odnosno minimalno 10 zaposlenih.

 

Podaci pokazuju da su, u periodu od 2010. do 2014., operativni prihodi kompanija ove oblasti porasli sa 166.920 KM na 328.226 KM dakle za gotovo 60% a broj uposlenih porastao za više od 66%, sa 1.891 na 2.845. Netto dobit kompanija ove oblasti više se nego utrostručila – sa 15.005 na 43.655 KM a većina te dobiti ostvarena je „izvozom“. Tako je 2011. izvoz kompanija ove oblasti iznosio 31.480 KM što je u 2014. preraslo u 59.416 KM. Ovaj porast „izvoza“ iznosio je, dakle, 53%.

Primjer TOP 5 kompanija sa rastom uposlenih

broj radnika (uslov – kompanija imala minimalno 10 radnika u 2011) 2011 2014  %
NSoft d.o.o. Mostar 12 82 583%
ITINERIS d.o.o. za razvoj poslovnih informatičkih rješenja, srodne usluge i konsalting 15 75 400%
MISTRAL TECHNOLOGIES d.o.o. Sarajevo 14 49 250%
LogIn Service d.o.o. Sarajevo 13 44 238%
INFOBIP BH d.o.o. 15 40 167%

 

Bilans stanja – aktivu i pasivu, sa svim pokazateljima možete uporediti prema grafičkim prikazima u nastavku.

IT_sektor_Bilans_stanja_pasiva IT_sektor_Bilans_stanja_aktiva

Vjerujemo da bi ovakva saznanja mogla pokrenuti nadležne institucije da donesu kvalitetnije odluke za razvoj ove oblasti, omoguće bolje uslove rada i proces adekvatnog obrazovanja kadra, što bi ponukalo poduzetnike sa znanjem iz ove oblasti da osnivaju kompanija a investitori ulože u ovu oblast.

Ovo je jedna od nedovoljno iskorištenih oblasti privrede u koju svakako treba ulagati.