BON.BA BAZA AŽURIRANA SA 16.235 FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2012. GODINU

Podaci poslovanja bh. firmi za 2012. godinu korisnicima Bon.ba dostupni su od 19.02.2013. Trenutno se u bazi nalazi 14.547 izvještaja 2012. godine firmi iz FBiH i 1.688 izvještaja firmi iz RS. Bon.ba baza će se kontinuirano ažurirati finansijskim izvještajima po prijemu istih u AFIP i APIF, na dnevnom odnosno sedmičnom nivou.

Bon.ba, zajednički proizvod agencija AFIP, APIF i TEC, spoj je podataka kojim raspolažu AFIP i APIF i finansijsko-informatičkog znanja TEC-a. U proteklom periodu radili smo na standardizaciji i unapređenju procesa razmjene podataka sa ciljem da naši korisnici dobiju pravovremene i pouzdane informacije.