DOSTUPNI IZVJEŠTAJI ZA 2012. GODINU

Saradnja sa AFIP-om i APIF-om omogućila podatke već u februaru

Podaci poslovanja bh. firmi za 2012. godinu korisnicima Bon.ba dostupni su od 19.02.2013.

Bon.ba, zajednički proizvod agencija AFIP, APIF i TEC, spoj je podataka kojim raspolažu AFIP i APIF i finansijsko-informatičkog znanja TEC-a. U proteklom periodu radili smo na standardizaciji i unapređenju procesa razmjene podataka sa ciljem da naši korisnici dobiju pravovremene i pouzdane informacije. Bon.ba baza će se kontinuirano ažurirati finansijskim izvještajima po prijemu istih u AFIP i APIF, na dnevnom odnosno sedmičnom nivou.

 

Povećan kvalitet  sadržaja završnih računa u FBiH

U saradnji sa agencijom AFIP tokom ove godine razvijene su dodatne kontrole sadržaja finansijskog izvještaja. Na ovaj način će se vršiti provjere istih podataka koji se pojavljuju na različitim izvještajima. Na primjer, prosječan broj radnika na Bilansu uspjeha mora se podudarati sa prosječnim brojem radnika na Posebnom podatku o platama.