Iz Bon.ba baze odabrane kompanije koje mogu aplicirati za kredit FMERI 2015.

Na četiri prezentacije održane u prvoj polovini oktobra 2015. u Mostaru, Sarajevu, Vitezu i Tešnju, u organizaciji Privredne/Gospodarske komore FBiH u saradnji sa Union bankom d.d. i Agencijom TEC, prisutni predstavnici izabranih kompanija iz svih krajeva FBiH dobili su detaljna objašnjenja o kreditnoj liniji Federalnog Ministarstva energije, rudarstva i industrije, koja je dao predstavnik Sektora za poslovanje sa klijentima i podršku u prodaji Union banke, gospodin Edin Bećirević, naglašavajući da je kredit u iznosu od 19.315.995,21 KM, od kojih kompanije mogu aplicirati za iznos do 600.000 KM sa godišnjom kamatnom stopomo od 0,9% i odgodom plaćanja do 12 mjeseci izvrsna prilika za sve proizvođače koje žele povećati poslovanje, proširiti kapacitete i otvoriti nova radna mjesta.

Skupu se obratila i predstavnica Privredne komore FBiH, kao organizatora prezentacije, gospođa Amela Kečo, uz zahvalnost Udruženju privrednika Biznis Centar Jelah -Tešanj i Udrugi Poslodavaca Vitez za podršku u animiranju svojih članica i uz poziv za saradnju s Komorom a prisutni su imali priliku vidjeti i kratku prezentaciju Agencije TEC, kojom je predstavljena  bon.ba baza privrednih subjekata u BiH, na temelju koje je, prema zadanim kriterijima Ministarstva za dobijanje kredita, Agencija TEC izdvojila oko 300 privrednih subjekata koji su pozvani na prezentaciju.

Ovom prilikom je direktor Agencije TEC Jasmin Baralija sa osobitim zadovoljstvom objavio da je odabir na osnovu informacija iz bon.ba baze, pokazao najzdraviji dio bh. privrede – kompanije sa najboljim rejtingom koje ostvaruju 4,5 miliona KM prihoda godišnje.

Ističemo da je izbor odgovarajućih kompanija za poziv na prezentaciju jedan od primjera kako je bon.ba baza koristan izvor informacija koji omogućava pronalaženje rješenja za unapređivanje kako rada svakog pojedinog privrednog subjekta, tako i privrede BiH u cjelini.

(kraj teksta)