BON.BA baza dopunjena novim finansijskim izvještajima

Nova verzija Bon.ba od 13.06.2012. godine proširena je s dodatnih 1450 finansijskih izvještaja. Nakon obrade finansijskih izvještaja za ove firme od strane AFIP-a i APIF-a, podaci su proslijeđeni Agenciji TEC. Iz FBiH unešeni su finansijski izvještaji za 420 firmi, dok je iz RS pristiglo novih 1030 finansijskih izvještaja. Također, u APIF-u (Banja Luka) je izvršena izmjena 1084 finansijskih izvještaja nakon ponovne obrade, te je s novim podacima ažurirana i Bon.ba baza.